Камелия

Малко бъдещи майки са смели колкото Камелия. И нямам предвид само сесията й, а и настояването да роди своята прекрасна Ния естествено, въпреки седалищното й разположение. Не са много и тези, които изглеждат като нея в този период от живота си.
За мен беше истинско удоволствие, че тя хареса идеите ми за тази сесия и издържа стоически на студа, за да направим тези кадри (снимахме на 14 февруари, високо във Витоша)!